65 000 Lietuvos piliečių pasirašė peticiją

Raginančią priimti įstatymą, numatantį konkrečias priemones, skirtas užtikrinti, kad Lietuva nepirktų elektros energijos, pagamintos nesaugioje Astravo branduolinėje elektrinėje ir neleistų branduolinei elektrinei naudotis Lietuvos elektros energijos tinklu.

Šis įstatymas priimtas 2017 m. balandžio mėn. Jame taip pat pripažinta, kad Astravo AE yra nesaugi, nes statoma nesilaikant pagrindinių branduolinės saugos principų, įtvirtintų tarptautinėse konvencijose.

„Karinis dalyvavimas regione, prisidengiant Astravo branduoline elektrine, kelia potencialią grėsmę ir didina Lietuvos pažeidžiamumą. Į šį aspektą reikėtų atsižvelgti planuojant gynybą tiek Lietuvoje, tiek NATO.“

Helsinkyje įsikūrusio Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis kompetencijos centro ataskaita dėl branduolinės energijos ir dabartinės saugumo aplinkos hibridinių grėsmių akivaizdoje

Kreipimasis dėl solidarumo

Remdamiesi Europos Sąjungos sutarties 24 straipsnio nuostata kad „laikydamasi savo išorės veiksmų principų ir tikslų, Sąjunga vykdo, apibrėžia ir įgyvendina bendrą užsienio ir saugumo politiką, paremtą valstybių narių politinio tarpusavio solidarumo plėtojimu, bendros svarbos klausimų nustatymu ir kuo didesniu valstybių narių veiksmų suartėjimu,“ prašome išreikšti solidarumą su Lietuvos pozicija, kad Astravo atominė elektrinė negali būti saugi dėl nepataisomų branduolinės saugos principų pažeidimų. Labai svarbu užtikrinti, kad prekiaujant elektros energija su trečiosiomis šalimis būtų laikomasi sąžiningos konkurencijos taisyklių (vienodų sąlygų) ir kad
elektros energija, pagaminta pažeidžiant tarptautinius branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartus, nepatektų į Europos elektros energijos rinką.

Astravo AE yra hibridinė grėsmė. Vienintelis būdas užtikrinti šios branduolinės elektrinės saugumą – užkirsti kelią jos eksploatavimui. Todėl būtina sustabdyti Astravo AE statybą.

#STOPASTRAVUI
Laiko juosta